Bộ Thông tin và Truyền thông mời Daniel Hauer đến làm việc

Ông Dan Hauer - một thầy giáo người Mỹ dạy tiếng Anh, sống tại Hà Nội xúc phạm đến danh nhân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TL
Ông Dan Hauer - một thầy giáo người Mỹ dạy tiếng Anh, sống tại Hà Nội xúc phạm đến danh nhân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TL
Ông Dan Hauer - một thầy giáo người Mỹ dạy tiếng Anh, sống tại Hà Nội xúc phạm đến danh nhân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top