Bộ Tài nguyên Môi trường giúp người dân Quảng Bình sau lũ lụt

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đến thăm người dân vùng lũ. Ảnh: LPL
Bộ trưởng Trần Hồng Hà đến thăm người dân vùng lũ. Ảnh: LPL
Bộ trưởng Trần Hồng Hà đến thăm người dân vùng lũ. Ảnh: LPL
Lên top