Bộ Tài chính công bố Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19 đã nhận hơn 8.000 tỉ

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi lễ ngày 16.7. Ảnh BTC
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi lễ ngày 16.7. Ảnh BTC
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi lễ ngày 16.7. Ảnh BTC
Lên top