Bổ sung nội dung sát hạch giấy phép lái xe ôtô: Kéo dài thời gian và tăng chi phí với học viên?

Đào tạo lái xe tại Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô (Lương Tài, Bắc Ninh). Ảnh: ĐT
Đào tạo lái xe tại Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô (Lương Tài, Bắc Ninh). Ảnh: ĐT
Đào tạo lái xe tại Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô (Lương Tài, Bắc Ninh). Ảnh: ĐT
Lên top