Bổ sung một số hạng mục Dự án cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long

Dự án cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long.  Ảnh GT
Dự án cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long. Ảnh GT
Dự án cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long. Ảnh GT
Lên top