Bổ sung đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Thêm đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1.7.2021. Ảnh: N.N
Thêm đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1.7.2021. Ảnh: N.N
Thêm đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1.7.2021. Ảnh: N.N
Lên top