Bổ sung 7 loại hình công việc trong chương trình lao động kỹ năng

Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Lên top