Bờ sông Sê Pôn ở biên giới Việt – Lào bị sạt lở nghiêm trọng sau mưa lũ

Sông Sê Pôn sạt lở nặng ăn sâu vào đất sản xuất và nhà của người dân. Ảnh: Hưng Thơ.
Sông Sê Pôn sạt lở nặng ăn sâu vào đất sản xuất và nhà của người dân. Ảnh: Hưng Thơ.
Sông Sê Pôn sạt lở nặng ăn sâu vào đất sản xuất và nhà của người dân. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top