Bờ sông Sài Gòn bị "xẻ thịt": Chính quyền phải có trách nhiệm với dân

Hai bên bờ sông Sài Gòn cần được quy hoạch và xây dựng 2 tuyến đường chạy dọc bờ kênh.
Hai bên bờ sông Sài Gòn cần được quy hoạch và xây dựng 2 tuyến đường chạy dọc bờ kênh.
Hai bên bờ sông Sài Gòn cần được quy hoạch và xây dựng 2 tuyến đường chạy dọc bờ kênh.
Lên top