Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Bờ sông Sài Gòn bị xẻ thịt, chiếm đoạt: Chính quyền địa phương vào cuộc

Sau khi Báo Lao Động có bài viết về tình trạng xẻ thịt sông Sài Gòn, chủ căn biệt thự này đã cho san ủi trả lại đoạn cuối hẻm như ban đầu.
Sau khi Báo Lao Động có bài viết về tình trạng xẻ thịt sông Sài Gòn, chủ căn biệt thự này đã cho san ủi trả lại đoạn cuối hẻm như ban đầu.
Sau khi Báo Lao Động có bài viết về tình trạng xẻ thịt sông Sài Gòn, chủ căn biệt thự này đã cho san ủi trả lại đoạn cuối hẻm như ban đầu.
Lên top