Bỏ sổ hộ khẩu: Tại sao không?

Quản lý bằng sổ hộ khẩu đã lỗi thời và cần thay thế
Quản lý bằng sổ hộ khẩu đã lỗi thời và cần thay thế