Bỏ quy định ra vào TP. Vinh phải xét nghiệm COVID-19

Chốt kiểm soát người ra vào TP Vinh (Nghệ An) phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: QĐ
Chốt kiểm soát người ra vào TP Vinh (Nghệ An) phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: QĐ
Chốt kiểm soát người ra vào TP Vinh (Nghệ An) phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: QĐ
Lên top