Bộ Quốc phòng thông tin vụ Thiếu úy biên phòng trầm cảm bắn đồng đội

Toàn cảnh buổi họp báo chiều 9.7. Ảnh Trần Vương
Toàn cảnh buổi họp báo chiều 9.7. Ảnh Trần Vương
Toàn cảnh buổi họp báo chiều 9.7. Ảnh Trần Vương
Lên top