Bỏ qua lệnh cấm, nhà trường vẫn tập trung hàng trăm học sinh

Trường tập trung học sinh bất chấp lệnh cấm. Ảnh: Minh Châu
Trường tập trung học sinh bất chấp lệnh cấm. Ảnh: Minh Châu
Trường tập trung học sinh bất chấp lệnh cấm. Ảnh: Minh Châu
Lên top