Bỏ qua chợ Viềng Phủ, nhiều người tấp nập trẩy hội chợ Viềng Chùa