Bỏ qua chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, đường giao thông ở vùng tranh chấp địa giới vẫn tiếp tục thi công

Đường vào khu vực tranh chấp tiếp tục thi công, bất chấp chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Ảnh: HT.
Đường vào khu vực tranh chấp tiếp tục thi công, bất chấp chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Ảnh: HT.
Đường vào khu vực tranh chấp tiếp tục thi công, bất chấp chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Ảnh: HT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top