Bộ Nội vụ: Trưng bày hơn 100 tài liệu về phong trào thi đua yêu nước

Triển lãm kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28.8.1945-28.8.2020). Ảnh: Huyền Chang
Triển lãm kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28.8.1945-28.8.2020). Ảnh: Huyền Chang
Triển lãm kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28.8.1945-28.8.2020). Ảnh: Huyền Chang
Lên top