Bộ NNPTNT yêu cầu tạm dừng ngay các công trình đang thi công, ứng phó mưa lũ

Bộ NNPTNT yêu cầu tạm dừng ngay các công trình đang thi công, ứng phó với mưa lũ
Bộ NNPTNT yêu cầu tạm dừng ngay các công trình đang thi công, ứng phó với mưa lũ
Bộ NNPTNT yêu cầu tạm dừng ngay các công trình đang thi công, ứng phó với mưa lũ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top