Bổ nhiệm sai, Sở Nội vụ Gia Lai yêu cầu huyện Chư Pứh hủy quyết định

Ông Trần Viết Thanh - Phó GĐ phụ trách Ban Quản lý DAĐT-XD huyện Chư Pứh bị bổ nhiệm sai.
Ông Trần Viết Thanh - Phó GĐ phụ trách Ban Quản lý DAĐT-XD huyện Chư Pứh bị bổ nhiệm sai.
Ông Trần Viết Thanh - Phó GĐ phụ trách Ban Quản lý DAĐT-XD huyện Chư Pứh bị bổ nhiệm sai.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top