Bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước khi nghỉ hưu: Ông Lê Mạnh Hùng lên tiếng

Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng giám đốc ACV - sẽ nghỉ hưu từ 19.7.2018. Ảnh: ACV
Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng giám đốc ACV - sẽ nghỉ hưu từ 19.7.2018. Ảnh: ACV
Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng giám đốc ACV - sẽ nghỉ hưu từ 19.7.2018. Ảnh: ACV
Lên top