Bổ nhiệm Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho đồng chí Đặng Xuân Hoan. Ảnh: PV
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho đồng chí Đặng Xuân Hoan. Ảnh: PV
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho đồng chí Đặng Xuân Hoan. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top