Bộ máy chính quyền Thành phố Thủ Đức đi vào hoạt động: Đảm bảo thủ tục hành chính thông suốt

Người dân làm thủ tục hành chính tại văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
Người dân làm thủ tục hành chính tại văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
Người dân làm thủ tục hành chính tại văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
Lên top