Bộ mặt thật của những kẻ truyền đạo trong “Hội thánh đức chúa trời”

Quang cảnh một buổi truyền giáo của “Hội thánh đức chúa trời”.
Quang cảnh một buổi truyền giáo của “Hội thánh đức chúa trời”.