Bộ LĐTBXH: Đề xuất nới lỏng nhiều điều kiện thụ hưởng gói 62.000 tỉ đồng

Người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Lên top