Bộ LĐ-TBXH đề nghị không tăng lương tối thiểu năm 2021

Theo Bộ LĐTBXH việc không điều chỉnh lương tối thiểu năm 2021 là phù hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, người lao động duy trì việc làm trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Laodong.vn.
Theo Bộ LĐTBXH việc không điều chỉnh lương tối thiểu năm 2021 là phù hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, người lao động duy trì việc làm trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Laodong.vn.
Theo Bộ LĐTBXH việc không điều chỉnh lương tối thiểu năm 2021 là phù hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, người lao động duy trì việc làm trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Laodong.vn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top