Bờ kè tiền tỉ chưa bàn giao đã bị sóng đánh tan nát

Công trình được đầu tư gần 12 tỉ đồng. Ảnh: T.Đ
Công trình được đầu tư gần 12 tỉ đồng. Ảnh: T.Đ
Công trình được đầu tư gần 12 tỉ đồng. Ảnh: T.Đ
Lên top