Bờ kè ở di tích Thành cổ Quảng Trị sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn

Bờ kè ở Thành cổ Quảng Trị bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: HT.
Bờ kè ở Thành cổ Quảng Trị bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: HT.
Bờ kè ở Thành cổ Quảng Trị bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: HT.
Lên top