Bộ GTVT yêu cầu xử lý các trường hợp phá rào chắn đường cao tốc

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam rào lại hộ lan trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Ảnh GT
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam rào lại hộ lan trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Ảnh GT
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam rào lại hộ lan trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Ảnh GT
Lên top