Bộ GTVT "sốt ruột" gỡ vướng việc giao vốn bảo trì đường sắt

Công nhân đường sắt thực hiện duy tu bảo dưỡng tàu. Ảnh Hải Nguyễn
Công nhân đường sắt thực hiện duy tu bảo dưỡng tàu. Ảnh Hải Nguyễn
Công nhân đường sắt thực hiện duy tu bảo dưỡng tàu. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top