Bộ GTVT sẽ xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm quy định phòng dịch COVID-19

Bộ GTVT tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh ĐT
Bộ GTVT tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh ĐT
Bộ GTVT tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh ĐT
Lên top