Bộ GTVT nói về dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 100.000 tỉ

Đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Ảnh: GT
Đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Ảnh: GT
Đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Ảnh: GT
Lên top