Bộ GTVT kiến nghị cho lưu thông tạm cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Công trình Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang được thi công 3 ca/ngày đêm. Ảnh: K.Q
Công trình Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang được thi công 3 ca/ngày đêm. Ảnh: K.Q
Công trình Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang được thi công 3 ca/ngày đêm. Ảnh: K.Q
Lên top