Trước diễn biến phức tạp TNGT liên quan đến kết cấu hạ tầng:

Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ tăng vốn cải thiện an toàn giao thông

Bảo trì đường bộ. Ảnh: Đ.T
Bảo trì đường bộ. Ảnh: Đ.T
Bảo trì đường bộ. Ảnh: Đ.T
Lên top