Bộ GTVT khẩn trương triển khai đặt hàng bảo trì đường sắt

Công nhân đường sắt thực hiện duy tu, bảo trì. Ảnh GT
Công nhân đường sắt thực hiện duy tu, bảo trì. Ảnh GT
Công nhân đường sắt thực hiện duy tu, bảo trì. Ảnh GT
Lên top