Bộ GTVT đề xuất dùng tên “trạm thu phí” thay thu giá

Bộ GTVT đề xuất dùng tên “trạm thu phí” thay thu giá. Ảnh minh hoạ
Bộ GTVT đề xuất dùng tên “trạm thu phí” thay thu giá. Ảnh minh hoạ
Bộ GTVT đề xuất dùng tên “trạm thu phí” thay thu giá. Ảnh minh hoạ
Lên top