Bộ GTVT đề nghị thống nhất thời hạn hiệu lực xét nghiệm COVID-19 với lái xe

Xét nghiệm COVID-19 với lái xe tại Sơn La. Ảnh GT
Xét nghiệm COVID-19 với lái xe tại Sơn La. Ảnh GT
Xét nghiệm COVID-19 với lái xe tại Sơn La. Ảnh GT
Lên top