Bộ GTVT đề nghị giải tán tụ điểm cà phê trên đường sắt

Một tụ điểm cà phê trên đường sắt. Ảnh: LĐ
Một tụ điểm cà phê trên đường sắt. Ảnh: LĐ
Một tụ điểm cà phê trên đường sắt. Ảnh: LĐ
Lên top