Bộ GTVT đề nghị Bộ Y tế thống nhất quy trình cách ly cho thuyền viên

Tiêm vaccine cho thuyền viên. Ảnh GT
Tiêm vaccine cho thuyền viên. Ảnh GT
Tiêm vaccine cho thuyền viên. Ảnh GT
Lên top