Bộ GTVT đề nghị bảo đảm an ninh tại trạm thu phí Hòa Lạc – Hòa Bình

Một số lái xe chặn trạm thu phí BOT Hòa Lạc - Hòa Bình gây ùn tắc và mất an ninh trật tự. Ảnh chụp ngày 11.6.2019
Một số lái xe chặn trạm thu phí BOT Hòa Lạc - Hòa Bình gây ùn tắc và mất an ninh trật tự. Ảnh chụp ngày 11.6.2019
Một số lái xe chặn trạm thu phí BOT Hòa Lạc - Hòa Bình gây ùn tắc và mất an ninh trật tự. Ảnh chụp ngày 11.6.2019
Lên top