Bộ GTVT bổ nhiệm Phó Vụ trưởng An toàn giao thông mới

Thứ trưởng Lê Đình Thọ trao Quyết định cho ông Nguyễn Trọng Phú (bên trái).
Thứ trưởng Lê Đình Thọ trao Quyết định cho ông Nguyễn Trọng Phú (bên trái).
Thứ trưởng Lê Đình Thọ trao Quyết định cho ông Nguyễn Trọng Phú (bên trái).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM