Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm cấp thẻ luồng xanh

Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội kiểm tra phương tiện có mã QR Code. Ảnh ĐT
Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội kiểm tra phương tiện có mã QR Code. Ảnh ĐT
Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội kiểm tra phương tiện có mã QR Code. Ảnh ĐT
Lên top