Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu gỡ bỏ quy định gây cản trở lưu thông hàng hóa

Bộ GTVT yêu cầu bãi bỏ quy định gây cản trở lưu thông hàng hóa. Ảnh minh họa: GT
Bộ GTVT yêu cầu bãi bỏ quy định gây cản trở lưu thông hàng hóa. Ảnh minh họa: GT
Bộ GTVT yêu cầu bãi bỏ quy định gây cản trở lưu thông hàng hóa. Ảnh minh họa: GT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top