Bộ Giao thông Vận tải triển khai thi công 3 gói thầu Cao tốc Bắc-Nam

Bộ GTVT động thổ thi công 3 gói thầu cao tốc Bắc-Nam. Ảnh ĐT
Bộ GTVT động thổ thi công 3 gói thầu cao tốc Bắc-Nam. Ảnh ĐT
Bộ GTVT động thổ thi công 3 gói thầu cao tốc Bắc-Nam. Ảnh ĐT
Lên top