Bộ Giao thông Vận tải sẽ xem xét kỹ đề xuất áp giá sàn vé máy bay

Bộ Giao thông Vận tải sẽ xem xét kỹ đề xuất áp giá sàn vé máy bay. Ảnh VNA
Bộ Giao thông Vận tải sẽ xem xét kỹ đề xuất áp giá sàn vé máy bay. Ảnh VNA
Bộ Giao thông Vận tải sẽ xem xét kỹ đề xuất áp giá sàn vé máy bay. Ảnh VNA
Lên top