Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị lùi thời gian xử phạt xe chưa lắp camera

Bộ GTVT kiến nghị lùi thời gian xử phạt xe chưa lắp camera. Ảnh HN
Bộ GTVT kiến nghị lùi thời gian xử phạt xe chưa lắp camera. Ảnh HN
Bộ GTVT kiến nghị lùi thời gian xử phạt xe chưa lắp camera. Ảnh HN
Lên top