Bộ Giao thông Vận tải bác thông tin bảo hộ hãng hàng không quốc gia

Bộ Giao thông khẳng định không bảo hộ bất kỳ hãng hàng không nào. Ảnh: VNA
Bộ Giao thông khẳng định không bảo hộ bất kỳ hãng hàng không nào. Ảnh: VNA
Bộ Giao thông khẳng định không bảo hộ bất kỳ hãng hàng không nào. Ảnh: VNA
Lên top