Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải vì sao không lùi thời gian năm học mới

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh T.Vương
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh T.Vương
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh T.Vương
Lên top