Bộ GDĐT yêu cầu sách giáo khoa lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15.8

Các nhà xuất bản sẽ tổ chức in, phát hành, đảm bảo sách giáo khoa đến tay học sinh đúng thời gian quy định. Ảnh: Bích Hà
Các nhà xuất bản sẽ tổ chức in, phát hành, đảm bảo sách giáo khoa đến tay học sinh đúng thời gian quy định. Ảnh: Bích Hà
Các nhà xuất bản sẽ tổ chức in, phát hành, đảm bảo sách giáo khoa đến tay học sinh đúng thời gian quy định. Ảnh: Bích Hà
Lên top