Bộ GDĐT vào cuộc, yêu cầu kiểm tra bất thường trong lựa chọn sách giáo khoa

TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GDĐT). Ảnh: Tô Thế
TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GDĐT). Ảnh: Tô Thế
TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GDĐT). Ảnh: Tô Thế
Lên top