Bỏ gần 2 tỉ đồng xây trường dạy học miễn phí cho học sinh nghèo

Các em nhỏ say sưa học nhạc. Ảnh: Dân Trí.
Các em nhỏ say sưa học nhạc. Ảnh: Dân Trí.
Các em nhỏ say sưa học nhạc. Ảnh: Dân Trí.
Lên top